Kotva

Studijní obory - čtyřleté denní


     Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školní vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód: 75-31-M/01
 
 

 

 

Upoutávka na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika zde

 

Uplatnění absolventa

Čtyřleté denní studium, ukončené maturitní zkouškou, je určeno pro absolventy základních škol.

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Také jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, s výjimkou školských zařízení, ve kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2), zákona č.563/20004 Sb. o pedagogických pracovnících, vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních a zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent tohoto oboru je  dobře přípraven pro další  pedagogické  studium na vysoké škole.

Žáci tohoto oboru si osvojují v průběhu studia řadu teoretických znalostí, dovedností, které mají příležitost uplatnit ve vlastních výstupech v rámci souvislé či odborné pedagogické praxe. Praxi vykonávají především v mateřských školách, ve školních družinách a v dalších školských zařízeních, která nabízejí zájmové aktivity. Kladen je důraz nejenom na kvalitu samotné výuky, ale také i na osobnostní rozvoj budoucích pedagogů. Náležitá podpora je věnována výuce cizích jazyků, nabízeny jsou zahraniční stáže.

Budoucí pedagogové si rozšiřují povědomí o nastaveném školském systému prostřednictvím exkurzí do škol různých zřizovatelů, do škol s alternativní pedagogikou, do speciálních škol, dětských domovů, domů dětí a mládeže, což jim usnadňuje rozhodování při volbě profesní dráhy, nebo dalšího studia. Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika studují například chlapci, kteří mají zájem pokračovat po maturitě ve vysokoškolském studiu pro získání odborné kvalifikace trenér.

Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci. Jedná se o předškolní pedagogy, asistenty pedagoga, vychovatele i pedagogy volného času.

 

Vyjádření ministryně školství k vysokoškolskému vzdělávání učitelů MŠ - ke stažení zde  (Velikost: neznámá)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.