Kotva

Pomaturitní dvouleté studium v denní formě - podmínky přijetí, přihláška


Pomaturitní dvouleté studium v denní formě

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01 30 denní 2 roky

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení pro školní rok 2022-23 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Viničná 463

293 01 Mladá Boleslav

 

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2022.

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout zde (Velikost: neznámá)
Pokyny k vytištění přihlášky zde (Velikost: neznámá)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení zde (Velikost: neznámá)

 

Školné: 22.000 Kč / školní rok

 

Podmínky přijetí do dvouletého pomaturitního denního studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky, ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání