Kotva

Pro rodiče


PLATBA ŠKOLNÉHO 

 

1. ročníky - platba při podpisu smlouvy 

2. - 4. ročníky -  platba nejpozději do 15. 6. na následující školní rok 

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně.

 

===============================================================

SPORTOVNÍ KURZ 3. ROČNÍKU

 

3. ročníky se budou účastnit sportovního kurzu v termínu 13. - 16. 6. 2024 v penzionu Famoz club, Zvířetice.

Prosíme rodiče o úhradu 2.700,- Kč nejpozději do 30. 4. 2024 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte 13062024 a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor P, G, KO, Ka.

 

Více informací k adaptačnímu kurzu naleznete ZDE. (Velikost: neznámá) (Velikost: 452.06 kB)

 

=================================================================

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

18. 4. v 16:00 hod se uskuteční setkání zákonných zástupců žáků všech ročníků.

===============================================================

MATURITNÍ PLES ŠKOLY 2024

Srdečně Vás zveme na MATURITNÍ PLES naší školy, který se bude konat 12. ledna 2024 od 19 hod v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Lístky pro veřejnost budou k zakoupení přímo na místě před plesem.

================================================================

 

23.11. v 16:00 hod se v budově školy v Železné ul. 107 a na nám. Míru 48 (třída II.PMP1)  v Mladé Boleslavi uskuteční setkání zákonných zástupců žáků všech ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

================================================================

 

1. ROČNÍK - SETKÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

11.10. v 16:00 hod se v budově školy v Železné ul. 107 uskuteční setkání zákonných zástupců žáků prvního ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKU

 

1. ročník obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se bude účastnit adaptačního kurzu v termínu 8. - 11. 9. 2023 v Outdoor Resortu Březová, Rokytnice nad Rokytnou.

Prosíme rodiče o úhradu 3.800,- Kč nejpozději do 20. 7. 2023 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte 8092023 a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně + studovaný obor PMP.

 

Více informací k adaptačnímu kurzu naleznete ZDE. (Velikost: 452.06 kB)

==================================================================

 

UČEBNICE PRO 1. ROČNÍK

 

Prosíme rodiče o úhradu celkové částky za učebnice pro 1. ročník obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v částce 3.300,- Kč  nejpozději do 14. 7. 2023 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně + studovaný obor.

 

==================================================================

 

Prosíme rodiče o úhradu školného pro školní rok 2023/2024 pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika ve výši 25.000,- Kč nejpozději do 15. 6. 2023.

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně.

==================================================================

 

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM:

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Studijní obor je vhodný pro studenty:

  • s kladným vztahem k dětem, s bohatou fantazii, organizačními vlohami, kreativitou v oborech hudební a výtvarná výchova

Uplatnění studenta:

  • učitelka mateřské školky, pedagog volného času, vychovatel ve školních družinách atd.

VÝHODA STUDIA TOHOTO OBORU v naší škole:

  • nepodrobujeme adepty o přijetí talentovým zkouškám, pouze požadujeme dobrozdání odborníka o bezchybné výslovnosti.

 

  • KONTAKTY A INFORMACE

www.bossmb.cz, e-mail: info@bossmb.cz
tel. 326 321 872, 326 721 020

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.