Kotva

Pomaturitní obory - denní studium, dvouleté


Dvouleté zkrácené denní pomaturitní studium - pro školní rok 2023/2024 NEOTEVÍRÁME!!

Pro absolventy, kteří již mají maturitní zkoušku škola nabízí tento obor ukončený maturitní zkouškou:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód: 75-31-M/01)
  •  

Předpoklady k přijetí:

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zájem o zvolený obor
  • zdravotní způsobilost, potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

 

Výhody:    

  • studujete jen odborné předměty
  • studium zahrnuje velký podíl praxe
  • možnost studijní odborné stáže v zahraničí a získání Europassu
  • za pouhé dva roky získáte další profesní  kvalifikaci      

 

Dvouleté zkrácené denní pomaturitní studium je vhodné pro studenty, kteří již mají maturitu a chtějí si rozšířit odbornost. Žáci studují jen profilové předměty. Studium je rozděleno do tří dnů teoretické výuky a dvou dnů učební praxe studovaného oboru.

 

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - žáci konají maturitní zkoušku (MZ) z  předmětů: pedagogika, psychologie a obhajují maturitní práci z didaktiky pedagogických činností. Nepovinně volitelným předmětem je speciální pedagogika.

 

 
 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.