Kotva

Pomaturitní kombinované studium dvouleté - podmínky přijetí, přihláška


Pomaturitní kombinované studium dvouleté zakončené maturitní zkouškou


Zájemci o tuto formu studia přijímací zkoušku nekonají.

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení pro školní rok 2023-24 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:

Boleslavská soukromá střední odborná škola a Gymnázium, s.r.o.

Viničná 463

293 01 Mladá Boleslav

 

Podmínky přijetí přihlášky do dvouletého pomaturitního kombinovaného studia: řádně vyplněná přihláška ke studiu (má 2 strany)+ potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky, ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.  V případě nedoložení všech požadovaných náležitostí k přihlášce, bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.                    

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2023.

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout zde (Velikost: 27.12 kB)
Pokyny k vytištění přihlášky zde (Velikost: neznámá)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení zde (Velikost: neznámá)

 

Školné:   60.000 Kč / školní rok  (splatné k podpisu smlouvy)

 

Studium probíhá 1x měsíčně v sobotu a v neděli od 8 – 17 hodin

 

Kritéria přijímacího řízení do dvouletého pomaturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná  forma vzdělávání ke stažení zde  (Velikost: 103 kB)

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.