Kotva

Pomaturitní kombinované studium dvouleté - podmínky přijetí, přihláška


Pomaturitní kombinované studium dvouleté zakončené maturitní zkouškou

 

Název oboru  Kód Počet žáků Forma studia  Délka studia
PMP 75-31-M/01 128 kombinovaná 2 roky (pro žáky s MZ)


Zájemci o tuto formu studia přijímací zkoušku nekonají.

 

Přihlášky ke studiu s veškerou dokumentací pro přijímací řízení pro školní rok 2022-23 zasílejte v papírové podobě na adresu školy:

Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.

Viničná 463

293 01 Mladá Boleslav

 

Přihlášku lze zaregistrovat po 1. 1. 2022.

Přihlášku (má 2 strany) si můžete stáhnout zde (Velikost: neznámá)
Pokyny k vytištění přihlášky zde (Velikost: neznámá)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem je součástí přihlášky - ke stažení zde (Velikost: neznámá)

 

Podmínky přijetí do dvouletého pomaturitního kombinovaného studia:

  • řádně vyplněná přihláška (má 2 strany) ke studiu + potvrzení o vyhovujícím zdravotním stavu, vystavené lékařem, které je součástí přihlášky

  • ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeči s titulem ještě doloží ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání                                                                       


V případě nedoložení všech požadovaných náležitostí k přihlášce bude přihláška vyřazena z přijímacího řízení.

 

Zájemci o dvouleté kombinované pomaturitní studium nemusí dokládat délku praxe.

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika – kód: 75-31-M/01

2 leté kombinované studium   -  školné:   38.000 Kč / školní rok

Studium probíhá 1x měsíčně v sobotu a v neděli od 8 – 17 hodin