Kotva

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ


AŠSK je multisportovní občanské sdružení, které iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice.

 

==========================================================================

 

SDRUŽENÍ SOUKROMÝCH ŠKOL ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Již více než 25 let existuje dobrovolná zájmová organizace – Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, jejímž cílem je hájit a prosazovat společné zájmy svých členů - soukromých škol a školských zařízení.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v současné době sdružuje přibližně 300 soukromých škol a školských zařízení z celé České republiky, od mateřských škol, přes základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, až po základní umělecké školy.

Jak již bylo uvedeno výše, jejím základním smyslem a cílem je hájit společné zájmy soukromých škol a školských zařízení, umožnit výměnu informací, zkušeností či odborných materiálů, poskytnout pomoc v řešení společných problémů a problémových situací. V neposlední řadě poskytuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska svým členům také právní poradenskou službu.

Sdružení tak zprostředkovává svým členům zásadní informace a materiály z MŠMT, jiných ústředních správních úřadů, Parlamentu ČR apod. Zpracovává metodické materiály a stanoviska ke školské legislativě i jiným právním předpisům dotýkajících se činnosti soukromých škol a školských zařízení.

 

Členský list ke stažení zde