Kotva

Jednotlivá zkouška


Přihlášky na jednotlivou zkoušku pro jarní termín přijímáme do 31. 3. 

Přihlášky na jednotlivou zkoušku pro podzimní termín přijímáme do 31. 5. 

 

Stanovisko MŠMT k jednotlivé zkoušce v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky - ke stažení zde (Velikost: 146.22 kB)

 

Zájemcům o rozšíření kvalifikace v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky nabízíme možnost vykonání tzv. jednotlivé zkoušky podle § 113 Školského zákona.

 • Co je jednotlivá zkouška?
  • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce. (§113, Zákona 561/04 Sb., odst. 1)
 • Zkouška, jejíž konání vychází z ustanovení školského zákona a ,,maturitní vyhlášky.
 • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě školního vzdělávacího programu.
 • Jaké jsou předpoklady konání jednotlivé zkoušky?
 • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy.
 • Uchazeč zašle na stanoveném formuláři na adresu naší školy přihlášku, a to pro jarní zkušební období vždy do 31.3. a pro podzimní zkušební období  do 31.5.
 • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a/nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.
 • Rozšíření kvalifikace o odbornost, poskytovanou naší školou, odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného maturitního předmětu (Zákon 561/2004 Sb. MŠMT, § 113 odst.1).
 •  Osvědčení o vykonání jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113, odst.8, Školského zákona.
 

Na naší škole lze vykonat tyto jednotlivé zkoušky (jednu nebo více):

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Speciální pedagogika
 • Hudební a pohybová výchova s metodikou
 • Výtvarná výchova s metodikou

Všechny uvedené zkoušky jsou konány v režimu tzv. profilové maturitní zkoušky, tj. jsou plně administrovány naší školou.
 

 

Zájemce o JZ zašle:

 • přihlášku - ke stažení zde  (Velikost: neznámá)        
 • úředně ověřené maturitní vysvědčení
 • potvrzení o zaplacení poplatku
 • č.účtu: 5061105060/5500, variabilní symbol: RČ, do zprávy pro příjemce uveďte: MBJZ

 

Poplatek 12 000 Kč - zahrnuje : 

 •  registrační poplatek
 • studijní podklady ke zkoušce – žák dostane kód ke vstupu do systému Moodle, kde jsou uloženy studijní materiály k JZ
 • 2 dvouhodinové konzultace
 • poplatek za zkoušku

Po splnění všech administrativních náležitostí zájemce obdrží kontakt na pedagoga, u kterého se může přihlásit ke konzultacím, a který každému uchazeči sdělí i termín JZ.

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.