Kotva
Aktuality

Aktuality


LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ SEKRETARIÁTU ŠKOLY 

 

1. – 4. 7. 2024                        7:00 – 15:00 

8. – 12. 7. 2024                      7:00 – 14:00 

15. – 19. 7. 2024                    9:00 – 14:00 

22. – 23. 7. 2024                    9:00 – 14:00 

 

31. 7. 2024                             9:00 – 10:00

 

5. – 8. 8. 2024                        8:00 – 14:00 

12. –  30. 8. 2024                   8:00 – 15:00 

 

Tel. na sekretariát:  326 321 872

 

Školní kadeřnické a kosmetické salony jsou o letních prázdninách zavřené.

==================================================================

Školní rok 2024/2025

 

Seznam učebnic a pomůcek pro žáky 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ke stažení ZDE  (Velikost: 444.77 kB)

 

==================================================================

 

KOMBINOVANÁ STUDIA - rozvrh hodin a rozřazení do I. ročníku ve š. r. 2024/2025

 

ROZŘAZENÍ DO TŘÍD I. ročníku, šk. rok 2024/25, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - zde (Velikost: 268.02 kB) 

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě 

1. ročník, třídy I.DK1, I.DK2 a I.DK3 - zde (Velikost: 517.48 kB) 

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě 

2. ročník, třídy II.DK1, II.DK2 a II.DK3 - zde (Velikost: 520.27 kB) 

 

Informace naleznete i v sekci STUDIUM

 

==================================================================

 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 38.4 kB) (Velikost: 38.4 kB)

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-431-M/01, kombinované studium

ke stažení zde (Velikost: 34.12 kB) (Velikost: 34.12 kB)

 

================================================================

 

NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY

Město Mladá Boleslav má krásnou tradici na konci školního roku ocenit nejlepší žáky jednotlivých škol.

Dne 26.6. proběhla tato akce ve Sboru Českých bratří. Za naší školu převzala ocenění dnes již absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Daniela Tillová. Blahopřejeme.

  

==================================================================

 

SPORTOVNÍ KURZ

Žáci 3. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se v červnu zúčastnili sportovního kurzu.

  

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

================================================================

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY 

 

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 proběhlo v Kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi slavnostní vyřazení úspěšných absolventů třídy IV.PMP - maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, IV.KOS - maturitního oboru Kosmetické služby  a třídy III.K - učebního oboru Kadeřník. Všechny přítomné přivítala ředitelka školy Mgr. Eva Folprechtová, MBA. Vyřazení maturantů se zúčastnili rodiče, příbuzní, pedagogický sbor školy i kamarádi.  Z rukou ředitelky školy a třídních učitelů pak žáci převzali desky s maturitním vysvědčením a výučními listy. Všem našim letošním absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.

 

   

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==============================================================

 

2PP V ČERNÉ KAVÁRNĚ

 

Žákyně 2.PP1 navštívily DDM Mladá Boleslav. Jejich cílem bylo, v rámci Speciální pedagogiky, blíže zjistit a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak lidé se zrakovým handicapem, jsou odkázáni na ostatní smysly. Černá kavárna nabízela mnoho podob.

     

 

Návštěva v DDM MB žákyním 2.PP2 přinesla zajímavé zkušenosti. Osobně si vyzkoušely, jak je obtížné vyrovnat se s handicapem zrakového vnímání. A že zapojení ostatních smyslů je velmi důležité v životě osob s těmito obtížemi.

   

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

STUDIJNÍ STÁŽ V TURECKU

 

Nabízíme všem žákům naší školy 2 měsíční studijní stáž v Turecku, v hotel Sirene Belek. Celkem pro 2-4 žáky.  Zájemci se mohou hlásit u ředitelky školy.

 

================================================================

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, kombinované studium

ke stažení zde (Velikost: 64.07 kB)

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-431-M/01, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 57.32 kB)

================================================================

 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímáme přihlášky do 3. kola přijímacího řízení.

Přihlášky podávejte v listinné podobě osobně/poštou nejpozději do 28. 6. 2024 (rozhoduje podací razítko pošty).

 

Kritéria pro 3. kolo PŘ pro školní rok 2024/2025 pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní studium naleznete ZDE. (Velikost: 626.45 kB)

 

Kritéria pro 3. kolo PŘ pro školní rok 2024/2025 pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinované studium naleznete ZDE. (Velikost: 440.02 kB)

Zveřejnění výsledků bude dne 4. 7. 2024.

Nahlížení do spisu bude umožněno dne 3. 7. 2024.

 

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKŮ (šk. r. 2024/2025)

 

1. ročníky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní studium) se budou účastnit adaptačního kurzu v termínu  8. - 11. 9. 2024 v Českém Krumlově.

 

Prosíme rodiče o úhradu 2.000,- Kč nejpozději do 30. 6. 2024 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor.

 

=================================================================

ZAČÍT SPOLU

Návštěva studentek 2.PP2 v MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov. Studentky si prošly školu, jednotlivé třídy a nakonec si vybraly třídu, která jim byla nejbližší a v té se zúčastnily dopoledního vzdělávání. Měly jsme možnost seznámit se s programem školy Začít spolu. Paní učitelka a mentorka tohoto programu Mgr. P. Rakoušová, nám objasnila jak tento program ve škole funguje a zodpověděla naše otázky.  

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=========================================================

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Návštěva v MŠ Stonožka a MŠ Čtyřlístek s divadelním představením pro děti. Studentky si vyzkoušely celý proces příprav: návrh a vytvoření kulis, kostýmů, úprav dialogů i spolupráci při dramatizaci. Jejich výstup v pohádce Na lesní mýtině, byl skvělý.

Dětem i p. učitelkám se představení líbilo. Všichni pozorně poslouchali a sledovali dění, aby jim nic neuniklo.

   

=========================================================

 

Informace k postupu uchazeče o studium na SŠ – odvolání proti nepřijetí ke studiu na střední školu a možnosti v druhém kole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo stručnou informaci o možnosti odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu a leták k druhému kolu přijímacího řízení.

 

 • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od rozhodnutí (tj. do 20. května 2024).  • Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč.  
 • Odvolání není možné podat přes DiPSy. Odvolání se podává řediteli školy, a to datovou  schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním.  • Smysl dává odvolání proti nepřijetí na prioritnější školu v případě chyb ve správním řízení,  např. špatný součet bodů za jednotlivá kritéria či záměna pořadí kvůli shodě jmen dvou  uchazečů.  
 • Smysl nedává odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat  až na základě druhého kola přijímacího řízení.  
 • Smysl také nedává odvolávat se v případě méně prioritní školy, kdy je uchazeč přijat na  prioritnější školu.

 

Více zde (Velikost: 298.19 kB)

 

================================================================

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, kombinované studium

ke stažení zde (Velikost: 82.38 kB)

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 138.67 kB)

 

================================================================

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímáme žáky do 2. kola přijímacího řízení.

 

================================================================

 

Erasmus jaro 2024

Žáci se cítí skvěle. Vyzkoušeli si mnoho nového, nabírají zkušenosti.

 

   

================================================================

 

SPORTOVNÍ KURZ 3. ROČNÍKU

3. ročníky se budou účastnit sportovního kurzu v termínu 13. - 16. 6. 2024 v penzionu Famoz club, Zvířetice.

Prosíme rodiče o úhradu 2.700,- Kč nejpozději do 30. 4. 2024 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte 13062024 a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor P, G, KO, Ka.

 

Více informací k adaptačnímu kurzu naleznete ZDE. (Velikost: neznámá) (Velikost: 452.06 kB)

 

=================================================================

 

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ TŘÍDY IV.KPH

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

I.PMP - NÁVŠTĚVA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Návštěva 1.PMP1 v Základní a mateřské škole MB,  ul. Jilemnického. Seznámení s provozem školní družiny, legislativou, dokumentací a následně aktivní zapojení do dění ve 2.třídách. Náslechy formou aktivní účasti: motivace dětí k činnostem v tomto dni, četba příběhu s tématem Jaro, pohybové hry a tvoření. 

   

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

PRAXE - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Náslechy 1.ročníku žáků Předškolní a mimoškolní pedagogiky v 6.ZŠ Mladá Boleslav. Studentky PP2 se seznámily s administrativou a vedením dokumentace, s průběhem denních činností a zapojily se do aktivit s dětmi 1. a 2. tříd.

 

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

MLADOBOLESLAVSKÝ AMOS 2024

V roce 2024 získala ocenění Mladoboleslavský Amos naše paní učitelka Mgr. Dana Hudečková. Ocenění si převzala 21. března na slavnostním vyhlášení oceněných pedagogů v budově SERVICE TRAINING CENTRA ŠKODA AUTO.

Gratulujeme!

      

===============================================================

 

PRAXE - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Vlastní výstupy studentek 2. ročníku (2.PP2) v MŠ Čtyřlístek.

Aktivní vzdělávání a práce s dětmi na téma Jaro, Květiny, Třídíme odpady a chráníme přírodu.

 

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

18. 4. v 16:00 hod se uskuteční setkání zákonných zástupců žáků všech ročníků.

 

==================================================================

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Od 1. února do 20. února 2024 - podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu  www.prihlaskynastredni.cz ZDE. 

V sekci "Pro rodiče a žáky"  ZDE. znaleznete detailní informace jak podat přihlášku i informace k jednotlivým kolům přijímacího řízení.

 

Více se dočtete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 

UPOZORŇUJEME
Pokud uchazeč podá přihlášku v listiné (papírové) podobě, bude 1. školou v pořadí (uvedené na přihlášce) zadán do systému DIPSY nejprve 21.2.2024.
DOPORUČUJEME podávat přihlášky ONLINE. 
 
=============================================================

 

LYŽAŘSKÝ KURZ

Žáci 2. ročníků se v únoru 2024 zúčastnili lyžařského kurzu v Rakousku.

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

DOBRÝ SKUTEK V KLAUDIÁNOVĚ NEMOCNICI

V prosinci žáci a žákyně z tříd 1.PMP, 3.KOS, 3.PMP a 2.K2 v rámci projektu HRDÁ ŠKOLA předali dárky Dětskému oddělení Klaudianovi nemocnice.

 

  

        

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA VÍDNĚ A BRATISLAVY

Žáci v prosinci navštívili kouzelnou předvánoční Vídeň a Bratislavu.

 

  

        

  Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

2PMP PŘEKVAPENÍ, TRADICE A PŘEDVÁNOČNÍ CHYSTÁNÍ V MŠ ČTYŘLÍSTEK

Předvánoční chystání, překvapení a tradice v činnostech, připravených žákyněmi 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro děti v MŠ Čtyřlístek.

 

 

 

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

DOBRÝ SKUTEK V AZYLOVÉM DOMĚ

Žákyně 4.PMP navštívily v rámci projektu Hrdá škola a měsíce dobrých skutků azylový dům v Mladé Boleslavi.

 

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

2PMP V MŠ ČTYŘLÍSTEK

Studentky 2PP2 v MŠ Čtyřlístek a jejich připravené aktivy pro děti. Podpora pohybových dovedností, aktivita, komunikace a slovní zásoba, spolupráce ve skupině, ad.  

    
Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

DOBRÝ SKUTEK V DOMĚ SENIORŮ
Předvánoční zpívání žáků  z třídy 2PP2 v Domě pro seniory v Mladé Boleslavi
Projekt Hrdá škola
 
 
Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

MATURITNÍ PLES ŠKOLY 2024

Srdečně Vás zveme na MATURITNÍ PLES naší školy, který se bude konat 12. ledna 2024 od 19 hod v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Lístky pro veřejnost budou k zakoupení přímo na místě před plesem.

=================================================================

 

Správce systému BAKALÁŘI

Vážení rodiče a studenti,

v případě, že se nemůžete přihlásit k systému BAKALÁŘI, kontaktujte, prosím, Ing. Petra Dvořáčka na email: petr.dvoracek@bossmb.cz

Přístupové údaje pro rodiče:

O údaje může žádat pouze rodič ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení rodiče, jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email rodiče

Přístupové údaje pro žáka:

O údaje žádá žák ze svého emailu. V žádosti uveďte jméno a příjmení žáka, třídu žáka. Přístupové údaje budou odeslány na email žáka.

=================================================================

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11.01.2024                  08,00 – 16,00 hodin  (čtvrtek)

20.01.2024                  08,00 – 12,00 hodin  (sobota)

 

================================================================

 

Žákyně 2.PP1 v MŠ Stonožka

Výstupy žákyň oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (třída 2.PP1) v MŠ Stonožka. Nabídka činností, podpora spolupráce a komunikace v jednotlivých třídách.

 

 

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

================================================================

 

VÝUKA HRY NA KYTARU

Ukázka z hodiny hry na kytaru - 3. ročník oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

 

 

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

===============================================================

 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V AZYLOVÉM DOMĚ - PŘÍPRAVA

Čtvrťáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika připravují vánoční vystoupení v azylovém domě pro matky s dětmi.  Kromě vánočních písní přinesou i drobné dárečky.

   

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

================================================================

 

BRUSLENÍ

Předvánoční bruslení celé školy.

 

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

NEXT TALK S TOMÁŠEM KVAPILÍKEM

Žáci naší školy se 27. listopadu zúčastnili projektu NEXT TALK - studentské debaty s Tomášem Kvapilíkem, psychologem a psychoterapeutem. Akce proběhla ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi.

   

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

 

SETKÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

23.11. v 16:00 hod se v budově školy v Železné ul. 107 a na nám. Míru 48 (třída II.PMP1) v Mladé Boleslavi uskuteční setkání zákonných zástupců žáků všech ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

========================================================

PEDAGOGICKÁ PRAXE, NÁSLECHY V MŠ VANDROVKA - 1.  ROČNÍK
Žákyně třídy 1. ročníku, 1PMP, se v MŠ Vandrovka seznamují s legislativou i provozem MŠ. Žákyně měly možnost navštívit třídy s homogenním rozdělením dětí (dle věku) a zjišťovaly, jakými způsoby se která skupina vzdělává, dle určitých potřeb dětí daného věku.
  
  
Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

========================================================

 
PEDAGOGICKÁ PRAXE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČTYŘLÍSTEK - 2. ROČNÍK
V průběhu školního roku chodí žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na pedagogickou praxi do MŠ. Žákyně třídy 2PMP2 se v Mateřské škole Čtyřlístek seznamují s formami vzdělávání v MŠ - využitím různých pomůcek, aktivitou dětí v činnostech dle jejich zájmu, ad.
    
  
Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.
===============================================================
 
PRAXE A NÁSLECHY V MATEŘSKÉ ŠKOLE STONOŽKA - 2. ROČNÍK
Žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika chodí na praxi do mateřských školek. Žákyně třídy 2PMP1 v MŠ Stonožka sdílely zkušenosti s p. učitelkami, navazovaly vztahy s dětmi, spolupracovaly s dětmi i dospělými.
  
  
Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=======================================================

ZAHRANIČNÍ STÁŽ - TURECKO - JARO 2024

V rámci projektu Erasmus nabízíme žákům všech našich oborů tříměsíční zahraniční stáž v Turecku. 

Předpokládaný odjezd je plánován na březen/duben 2024. Žáci budou ubytováni a odbornou praxi vykonávat v hotelu Rixos Premium Tekirova.

Detail hotelu, nabízené služby, ubytování, ad. naleznete na odkazu ZDE.

 

V případě Vašeho zájmu Vám na sekretariátu školy rádi předáme podrobnějí informace.

=================================================================

 

NÁSLECHY ŽÁKYŇ V MATEŘSKÉ ŠKOLE STONOŽKA

V průběhu školního roku chodí žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na náslechy do mateřských školek.  Žákyně třídy 2PP1 se aktivně zapojily při návštěvách v jednotlivých třídách v mateřské škole Stonožka. Společně si s dětmi užily tvoření, cvičení, hry i dramatizaci pohádky.

   

               

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

=================================================================

 

ZÁJEZD DO VÁNOČNÍ VÍDNĚ

Ve dnech 18. - 20. prosince 2023 se opět uskuteční velmi oblíbený zájezd do adventní Vídně. V případě zájmu se hlaste svému třídnímu učiteli.

=================================================================

PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

Ve dnech 26. - 27. října máme podzimní prázdniny i na sekretariátu školy. 

=================================================================

 

SUIT-UP DEN

V rámci projektu HRDÁ ŠKOLA proběhl 17.10. další slavnostní den -  SUIT-UP DEN. Žáci i učitelé byli v elegantním oblečení.

=================================================================

 

KOLÍČKOVÝ DEN

Dne 17.10. 2023 se žákyně druhého ročníku studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky účastnily charitativní sbírky pořádané nadací Jedličkova ústavu v Praze s názvem Kolíčkový den. Prodejem zeleného kolíčku podpořily solidaritu naší společnosti s handicapovanými dětmi.

  

=================================================================

 

BÍLÁ PASTELKA

 

Žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se 10. října 2023 aktivně podílely na zajištění charitativní akce „Bílá pastelka“, veřejné sbírky ve prospěch zrakově postižených. Pořadatel akce, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, vyhlásil tento 24. ročník veřejné sbírky u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole ve dnech 9.-11. 10. 2023. Žákyně, budoucí pedagogové, podpořily nejenom významně prospěšnou činnost, ale zároveň si posílily své profesní kompetence v oblasti sociálně-psychologické. 

 

================================================================

 

1. ROČNÍK - SETKÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

11.10. v 16:00 hod se v budově školy v Železné ul. 107 uskuteční setkání zákonných zástupců žáků prvního ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

==================================================================

 

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI

Jako každý rok, v říjnu opět začala plánovaná série Veletrhů středních škol. Dne 5.10.  žáci školy s radostí a nadšením představovali naši školu v Bandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Zájem o otevírané obory školy byl veliký.  Již se těšíme na další města.

    

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

================================================================

 

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ - Projektový den třídy 1K2  

Jazykový den byl poprvé vyhlášen Evropskou radou v roce 2001 a od té doby se každoročně koná ve více než 40 evropských zemích. Slaví se každý rok 26. září. Zúčastnilo se 9 žáků.

- Kooperativní práce, vyhledávání a třídění informací – výstup informační leták s kvízem

 

  

Více ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

HRDÁ ŠKOLA

Začal nový školní rok a začala nové série projektu Hrdá škola. My jsme si užili hned první akci Den školníka. Každá třída ho pojala po svém. Někdo přinesl našemu milému školníkovi dárek, někdo se sním vyfotil a pár žáků přišlo ustrojených jako školník. Každopádně jsme si my i pan školník společný den užili.

    

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Třída 1.PMP se zúčastnila akce Dny duševního zdraví, která proběhla 13.9.2023 v Kosmonosích.
Žáci se seznámili s různými metodami, např. Hipoterapií, Canisterapií a další. Akce se žákům moc líbila.

 

  

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

TERIBEAR - charita nám není cizí

Naše škola se 13. 09. 2023 zapojila do projektu Teribear hýbe Mladou Boleslaví, který v parku Štěpánka pořádala nadace Terezy Maxové dětem.

Výtěžek z akce pomůže opuštěným a znevýhodněným dětem. Jsme hrdí, že jsme přispěli.

 

==================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ   -  Resort Březová

Ve dnech 8. 9. - 11. 9. 2023 se první ročníky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a oboru Gymnázium zúčastnily adaptačního kurzu v Outdoor Resortu Březová v Rokytnici nad Rokytnou.

Žáci si vyzkoušeli mnoho sportovních aktivit včetně lanové dráhy, paintballu nebo laser game. Adaptace proběhla úspěšně a žáci si pobyt užili. 

 

   

Více fotografií ve Fotogalerii 2023/2024.

==================================================================

 

BUDOVY ŠKOLY -  VÝUKA 

 

Sídlo školy je ve Viničné ulici 463, Mladá Boleslav. Odloučenými pracovišti školy jsou pracoviště v Železné ulici 107, náměstí Míru 48 a třídě T. G. Masaryka 801 v Mladé Boleslavi. Pracoviště pro výuku TEV je v tělocvičně 4. ZŠ T. G. M. a MŠ Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Svatovítská 574 a Zimním stadionu v Mladé Boleslavi.

Výuka probíhá v budovách ve Viničné ulici 463, Železné ulici 107, náměstí Míru 48, 4. ŽS a Zimním stadionu v Mladé Boleslavi. Odborný výcvik žáci vykonávají ve Viničné ulici 463 a třídě T. G. Masaryka 801 v Mladé Boleslavi.

Všechny budovy školy jsou umístěné ve středu města s dobrou dosažitelností městské dopravy.

 

=================================================================

 

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠKOLY 

3. – 7. 7. 2023                      8.00 – 14.00 hodin

10. – 14. 7. 2023                  8.00 – 14.00 hodin

17. – 21. 7. 2023                  8.00 – 12.00 hodin

26. 7. 2023                           9.00 – 11.00 hodin

 

2. 8. 2023                            9.00 – 11.00 hodin

9. 8. 2023                            9.00 – 11.00 hodin

16. 8. 2023                          9.00 – 11.00 hodin

21. –  25. 8. 2023                8.00 – 12.00 hodin

==================================================================

 

KOMBINOVANÁ STUDIA - rozvrh hodin a rozřazení do I. ročníku ve š. r. 2023/2024

 

ROZŘAZENÍ DO TŘÍD I. ročníku, šk. rok 2023/24, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - zde (Velikost: 194.12 kB) (Velikost: 194.12 kB) (Velikost: 503.9 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě

1. ročník, třídy I.DK1, I.DK2 a I.DK3 - zde (Velikost: 507.95 kB) (Velikost: 508.12 kB) (Velikost: 302.36 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě

2. ročník, třídy II.DK1 a II.DK2 - zde (Velikost: 502.89 kB) (Velikost: 503.09 kB) (Velikost: 303.16 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě

2. ročník, třídy II.DK3 a II.DK4 zde  (Velikost: 502.93 kB) (Velikost: 503.12 kB)(Velikost: 315.72 kB)

 

Informace a organizace studia pro žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vdělávání ke stažení zde (Velikost: 446.18 kB) (Velikost: 446.05 kB)

 

Naleznete také v sekci STUDIUM.

==================================================================

 

 

Komisionální zkoušky srpen 2023 

Kompletní přehled komisionálních zkoušek konaných v srpnu 2023 naleznete ZDE. (Velikost: 198.84 kB)

==================================================================

 

SOUHRNNÉ INFORMACE O PRŮBĚHU STUDIA ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

PRO 1. ROČNÍKY - DENNÍ STUDIUM

 

Souhrnné informace o průběhu denního studia školního roku 2023/2024 pro žáky 1. ročníků naleznete ZDE. (Velikost: 459.48 kB)

 

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKU

 

1. ročník obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se bude účastnit adaptačního kurzu v termínu 8. - 11. 9. 2023 v Outdoor Resortu Březová, Rokytnice nad Rokytnou.

Prosíme rodiče o úhradu 3.800,- Kč nejpozději do 20. 7. 2023 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte 8092023 a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor PMP.

 

Více informací k adaptačnímu kurzu naleznete ZDE. (Velikost: 452.06 kB)

=================================================================

 

UČEBNICE A POMŮCKY PRO 1. ROČNÍK

 

Prosíme rodiče o úhradu celkové částky za učebnice pro 1. ročník obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní studiu) v částce 3.300,- Kč  nejpozději do 14. 7. 2023 na bankovní účet školy 5061105060,  kód banky 5500. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo žáka a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně + studovaný obor.

 

Seznam učebnic a pomůcek ZDE. (Velikost: neznámá)

==================================================================

 

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ

V pátek dne 23. 6. 2023 proběhlo v Kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi slavnostní vyřazení úspěšných absolventů třídy IV.PMP - maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a třídy III.K - učebního oboru Kadeřník.

Všechny přítomné přivítala zástupkyně ředitelky školy Mgr. Kateřina Suchá a dlouholetý učitel naší školy Mgr. František Kvasnička. Programem provázeli žáci třídy 2. G – Kateřina Videcká a Jan Dujsík.

Vyřazení maturantů se zúčastnili rodiče, příbuzní, pedagogický sbor školy i kamarádi. Slavnostní atmosféru umocnilo vystoupení žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, na klavír zahrály Karolína Tilerová a Rozárie Popková, za doprovodu kytary zazpívala Jana Kleinová. Žákyně třídy II.PMP zazpívaly píseň od bratří Nedvědů.  Z rukou zástupkyně ředitelky školy a třídních učitelů pak žáci převzali desky s maturitním vysvědčením a výučními listy. Všem našim letošním absolventům přejeme do dalšího studia, pracovního i osobního života mnoho úspěchů, štěstí i odvahy.

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

==================================================================

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika - dramatizace pohádky

 

Žákyně oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika přinesly v mateřských školách  a v azylovém domě dětem radost prostřednictvím dramatizace pohádky

 

 

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

==================================================================

 

Předškolní a mimoškolní pedagogika - exkurze

 

Exkurze žákyň oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika v Mateřské škole Klubíčko Boseň, ve které probíhá předškolní vzdělávání v souladu s principy a zásadami waldorfské pedagogiky.

 

Beseda s ředitelkou mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledování průběhu výtvarné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================

 

UČEBNÍ PEDAGOGICKÁ PRAXE  2. ročník, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Beseda s ředitelkou Základní školy při Zotavovně Dr. Filipa Poděbrady a nečekaně také v angličtině se sponzorem školy, občanem USA.

 

Soutěž mezi žáky obou druhů škol.

 

 

Milé rozloučení s učitelkou učební pedagogické praxe na závěr výuky tohoto předmětu, poslední v tomto školním roce. 

 

==================================================================

 

Prosíme o úhradu školného pro školní rok 2023/2024 pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

- denní studium ve výši 25.000,- Kč

- kombinované studium ve výši 38.000,- Kč

nejpozději do 15. 6. 2023.

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / zákyně.

==================================================================

 

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 49.94 kB)

==================================================================

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

do oboru vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní studium 

ke stažení zde (Velikost: 628.12 kB)

================================================================

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 126.55 kB)

================================================================

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, kombinované studium

ke stažení zde (Velikost: 62.14 kB)

================================================================

 

Učební pedagogická praxe žákyň druhého ročníku, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

obrázek 1. - děti odevzdávají sportovní náčiní po řízené pohybové aktivitě

obrázek 2. - procvičení vázání kliček je před zápisem do základní školy velmi důležité

obrázek 3. -  podpora předmatematické gramotnosti bez tabule, v prostoru celé třídy

obrázek 4. - přípravu je vhodné mít stále na dosah

obrázek 5. -  po uvolnění zápěstí následovaly cviky na procvičení grafomotoriky 

================================================================

 

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA

Jak se žije ve tmě, to si zkusili žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky v rámci prohlídky Neviditelné výstavy v Praze. Měli také možnost si v praxi vyzkoušet kompenzační pomůcky, které nevidomým a slabozrakým osobám usnadňují při běžných činnostech život.

================================================================

 

Učební pedagogická praxe, žákyně 2. ročníku, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obr. 1      Sledování výuky v 1. ročníku základní školy

Obr. 2      Diskuze žákyň s absolventem naší školy, nyní již pedagogem základní školy

Obr. 3      Žákyně přivítala v Dětském domově Krnsko zástupkyně ředitele 

Obr. 4      Soustředěný poslech žákyň při výkladu zástupkyně ředitele dětského domova o problematice zajištění  náhradní rodinné péče

Z učební pedagogické praxe žákyň 2. ročníku, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:

Obr. 1 Žákyně uplatňují v průběhu odborné praxe různé organizační formy při práci s dětmi 

Obr. 2 Úsměv je nezbytný pro navození příjemné atmosféry ve třídě mateřské školy

Obr. 3 Žákyně obohacují spontánní aktivity cílenou nabídkou podnětů

================================================================

 

Žákyně 1. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika překonaly úspěšně počáteční ostych a zapojily se aktivně do sledovaných průběhů předškolního vzdělávání.

Následně besedovaly s ředitelkou školy a její zástupkyní.

================================================================

 

FLORBALOVÝ TURNAJ

Vzhledem k tomu, že jsme ve velké míře dívčí škola, máme kluků jako šafránu a hýčkáme si je. Přesto kluci napříč obory i ročníky vytvořili sportovní tým a dne 15. 03. 2023 vyrazili reprezentovat naši školu na florbalový turnaj středních škol, který byl pořádán v hale Gymnázia Dr. Pekaře. Bojovali statečně, ve své skupině se umístili na 4. místě. K výsledku jim jistě dopomohl i tým roztleskávaček třídy II.G. Děkujeme.

Další fotografie ve Fotogalerii 2022-23.

================================================================

 

MEZIŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE SE USKUTEČNILO v pondělí 13. března 2023.

Umístění dopadlo následovně:

Anglický jazyk

 1. 1. místo - Viktorie Kotrlecová (MB)
 2. 2. místo - Eliška Marešová (Řepy)
 3. 3. místo - Luiza M. Loranczyk (MB)

Německý jazyk

 1. 1. místo - Rej Hrenovica (Řepy)
 2. 2. místo - Ondřej Pešán (MB)
 3. 3. místo - Simona Jiráková (Řepy)
 4. ================================================================
 5.  

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES DNE 4. 3. 2023, DŮM KULTURY MLADÁ BOLESLAV

Maturitní ples je společenská tradice a událost, která je spojena se zakončením vzdělávání na střední škole zakončeného maturitní zkouškou. Můžete se podívat, jak si žáci naší školy, jejich rodiče a učitelé slavnostní večer užili.

Další fotografie ve Fotogalerii 2022-23.

================================================================

 

DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ

Máme za sebou další speciální den v rámci projektu Hrdá škola.

Další fotografie ve Fotogalerii 2022-2023.

================================================================

 

UČEBNÍ PRAXE TŘÍDY 2.PMP

Opravdu má host "Oskar" pět prstů! Procvičení znalostí dětí z předmatematické gramotnosti v průběhu učební pedagogické praxe žákyň 2. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

================================================================

 

EXKURZE ŽÁKYŇ 2. ROČNÍKU, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika v Základní škole T. G. Masaryka a Mateřské škole Mladá Boleslav

obr. 1 -  diskuze s vedoucí vychovatelkou  ve školní družině

obr. 2 -  individuální přístup k žákovi ve školní družině, vyhledávání (cestování) na mapě

obr. 3 -  beseda s ředitelem organizace

obr. 4 -  relaxační činnost ve školní družině, pohádku čte žákyně 

obr. 5 -  zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku

obr. 6 -  realizace činností při pobytu venku

================================================================

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2023 - PEC POD SNĚŽKOU 5. - 12. 2. 2023

Užíváme, počasí nám přeje!

Další fotografie ve Fotogalerii 2022/2023.

================================================================

 

================================================================

 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA, ŠKOLNÍ KOLO

================================================================

 

MÁME JASNO!

Žáci naší školy se zajímají i o dění ve společnosti. Chladnými je nenechala ani otázka volby prezidenta, a tak studenti 2. ročníku oboru Gymnázium zorganizovali studentské prezidentské volby. První kolo proběhlo 12. - 13. prosince, druhé kolo 16. - 17. ledna 2023. Volby probíhaly v budově teoretické výuky v Železné ulici, kde bedlivá komise ve složení Daniel Karan, Jan Dujsík a Ondřej Pešán dohlížela na regulérnost voleb. Aby mohli odvolit i žáci v budovách praktické výuky, volební komise pod vedením učitele Tomáše Suchého obešla voliče s mobilní urnou. A jak to dopadlo?

Zatímco v prvním kole zvítězila Danuše Nerudová, v duelu Andrej Babiš - Petr Pavel jednoznačně zvítězil Petr Pavel. Překvapila i vysoká volební účast, a to 64 %. Žáci velmi dobře hodnotili organizaci celých voleb a zároveň ocenili možnost nanečisto spolurozhodovat o budoucí hlavě státu. 

================================================================

 

Vzpomínka na adventní zájezd

Na konci minulého kalendářního roku jsme vyrazili na třídenní adventní zájezd. Zahájili jsme v Českém Krumlově, městě zapsaném na seznamu UNESCO.

Zde jsme přespali ve vánočně nazdobeném hotelu GRAND paní zřizovatelky Mgr. Jany Dyršmídové. Ráno jsme se přesunuli do Vídně. Procházeli jsme krásně nasvícené uličky, navštívili Muzeum hudby a minout jsme rozhodně nemohli ani vánoční trhy s tradičními výrobky. Poslední zastávkou byla Bratislava.

Dopolední procházka historickým centrem i poslední nákupy vánočních dárků byla už jen třešničkou na dortu.

Více fotografií ve Fotogalerii 2022/2023.

================================================================

 

LITERÁRNÍ KUBISMUS A TVORBA KALIGRAMŮ              

Žáci 3. maturitního ročníku se v hodině českého jazyka pokusili o vlastní básnickou tvorbu a tvorbu kaligramů. Tady je malá ochutnávka.

Více ve Fotogalerii 2022/2023

================================================================

 

TROCHU JINÝ TĚLÁK...

Tělocvik probíhá zpravidla ve vnitřních nebo na venkovních sportovištích. Pro zpestření škola domluvila čas na ledové ploše na zimním stadionu a celá škola vyrazila bruslit. A bylo to super.

================================================================

 

ČERNÁ KAVÁRNA

Žáci 2. a 3. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika absolvovali interaktivní projekt DDM v Mladé Boleslavi pod názvem Černá kavárna. Prakticky si vyzkoušeli, jak se lidem se ztrátou zraku nelehce  orientuje v běžných životních situacích. Získané poznatky a především vlastní prožitky, které jsou nepřenositelné, uplatní při studiu speciální pedagogiky.

================================================================

 

Žákyně třídy I.PP1 zazpívaly ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem v Klaudiánově nemocnici vánoční koledy. 

================================================================

 

I žáci I.PP2 učinili dobrý skutek. Svými přáníčky obdarovali své učitelé.

Děkujeme.

================================================================

 

Žáci III.PMP, KOS a HOT navštívili v rámci projektu Hrdá škola lůžkové oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Svými přáníčky potěšili nejen pacienty ale i zdravotnický personál, sestřičky i lékaře.

================================================================

 

VÁNOČNÍ LONDÝN

Žáci naší školy dnes 2. 12. 2022 odletěli do vánočního Londýna.

Přejeme jim šťastnou cestu a bezpečný let :)

Další fotografie ve Fotogalerii 2022/2023.

================================================================

 

HRDÁ ŠKOLA - 23. 11. 2022 DEN BEZ BAŤOHU

A opět další výzva! Projekt Hrdá škola naplánoval den bez batohu. Podívejte se, jak jsme se s tím poprali.

================================================================

 

PRAXE V MŠ OBORU PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Žákyně 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika sledovaly průběh předškolního vzdělávání a následně se zapojily do diskuze s ředitelkou mateřské školy.

================================================================

 

ADVENTNÍ VÍDEŇ

Ve dnech 14. - 15. 12. 2022 pořádá škola pro žáky prvních ročníků dvoudenní zájezd do Vídně s přespáním v Českém Krumlově. Cena 1.000,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, jednu snídani a večeři.

Ve dnech 18. - 20. 12. 2022 pořádá škola  pro žáky ostatních ročníků  třídenní zájezd do Vídně s přespáním v Českém Krumlově. Cena 1.500,- Kč zahrnuje dopravu, 2x ubytování, dvě snídaně a dvě večeře.

Zájemci zaplatí částku na účet č. 5061105060/5500.

================================================================

 

PRAXE žáků oboru PMP v mateřské škole

Žáci 1. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se úspěšně zapojili do výuky předškolních dětí. Významně tak podpořili individuální přístup k dětem s odlišným mateřským jazykem.

================================================================

 

VÁNOČNÍ LONDÝN

Milí žáci, vážení rodiče,

naše škola pořádá letecký zájezd do vánočního Londýna v termínu od 2. 12. 2022 do 6. 12. 2022.

Cena zájezdu 10 000,- Kč a bude v ní zahrnuta:

letenka tam a zpět, transfer, ubytování v tří a čtyř hvězdičkovém hotelu, snídaně a dvě večeře

Program bude upřesněn. V ceně nejsou zahrnuty vstupy.

================================================================

 

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, KTERÝ SE KONÁ VE ČTVRTEK 10. 11. 2022, V ČASE 8.00 -16,30 HOD. 

Informace o dalších Dnech otevřených dveří naleznete v záložce Škola - Organizace školního roku a v záložce Studium - Dny otevřených dveří.

===============================================================

 

SUIT UP DEN

13. říjen 2022 - jindy běžný školní den - se proměnil v den vskutku slavnostní. Žáci i učitelé oblékli své nejlepší společenské oblečení a hurá do školy ve velkém stylu! Nešlo ale jen o oblečení, šarmantní vystupování bylo také samozřejmost.

 

Další fotografie ve Fotogalerii 2022/2023

================================================================

 

BÍLÁ PASTELKA 2022

Žákyně 4. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se zúčastnily sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých Bílá pastelka.

================================================================

 

HRDÁ ŠKOLA 2022/2023

I ve školním roce 2022/2023 se naše škola zapojí do projektu Hrdá škola, čímž si zpestříme školní rok netradičními aktivitami - ke stažení zde.  (Velikost: 625.91 kB)

================================================================

 

Žáci tříd I.DK1 a I.DK2 (kombinované studium) si na 1. hodinu předmětu HRA na hudební nástroj vezmou flétnu a noty Ivety Hlavaté - Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami.

 

Žáci tříd II.DK1 a II.DK2 (kombinované studium) si na 1. hodinu předmětu HRA na hudební nástroj přinesou noty od Jaroslava Stojana - Škola hry na klavír a keyboard bez basového klíče 1. díl.

================================================================

 

Žákyně 2. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika prožily dopoledne s dětmi z lesní mateřské školy.

================================================================

 

ROZŘAZENÍ DO TŘÍD, šk. rok 2022/23, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - zde (Velikost: 503.9 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - 1. ročník, třídy I.DK1 a I.DK2 - zde (Velikost: 302.36 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - 1. ročník, třídy I.DK3 a I.DK4 - zde (Velikost: 303.16 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - 2. ročník, třídy II.DK1, II.DK2 a II.DK3 - zde (Velikost: 315.66 kB)

================================================================

 

Informace o průběhu studia pro žáky maturitních a učebních oborů, denní forma vdělávání  ke stažení zde (Velikost: 63.22 kB)

================================================================

 

Informace pro žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vdělávání

ke stažení zde (Velikost: 408.03 kB)

================================================================

 

Žáci oboru PMP v Základní škole při léčebně Dr. Filipa v Poděbradech

Žáci 2. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika navštívili v rámci Učební pedagogické praxe Základní školu při léčebně Dr. Filipa v Poděbradech.

Po besedě s ředitelkou školy na téma problematika vzdělávání ve škole při nemocničním zařízení  následovala  spolupráce žáků obou druhů škol ve výtvarných aktivitách.  Nechybělo vyhodnocení finálních výrobků.

================================================================

 

SPORTOVNÍ KURZ

Žáci tříd II. PMP, II.KOS, II.HOT a I.K se ve dnech 13. - 17. 6. 2022 účastní sportovního kurzu ve Sportovním areálu Drhleny - Čížovky.

================================================================

 

Žákovské divadelní představení v mateřských školách a azylovém domě pro matky s dětmi

Ve dnech 08. a 09. 06. 2022 žáci 2. ročníku studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky sehráli divadelní představení Ze školky do pohádky dětem v mladoboleslavských mateřských školách a v azylovém domě pro matky s dětmi v Čejetičkách. Pohádkové postavy Karkulka, Budulínek a Paleček vykouzlily dětem na tváři úsměv a rozzářily oči. Představení provázela radostná atmosféra, dětští diváci se aktivně zapojovali do dění na scéně. Nakonec, tak jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a děti našim žákům za jejich herecké výkony velmi hlasitě zatleskaly. Vzhledem k úspěchu divadelního představení u dětí předškolního věku bude turné pokračovat i v dalším týdnu a také na podzim v novém školním roce. Velké poděkování patří učitelce MgA. Magdaléně Pupik Rellichové, která se žáky představení nastudovala.

================================================================

 

PONOŽKOVÝ DEN

Opět Hrdá škola a opět netradiční den. Tentokrát ponožkový...Ve středu 11. 5. 2022 dorazili do školy žáci i učitelé v netradičních ponožkách s veselými motivy. V galerii ponožek jsme mohli zahlédnout různé druhy ovoce, zvířátek, kytiček ale i Pata a Mata, mimozemšťany nebo ponožky jako tahák na přírodní vědy. I tento den jsme si náramně užili.

================================================================

 

TURECKO 2022

Od 9. - 15. 5. 2022 naše škola pro žáky denního studia zorganizovala letecký zájezd do Turecka.

V programu jsou zařazeny exkurze provozů v hotelu Kempinski (SPA, hotelové provozy, animační centrum), pamětihodnosti Alanyie, antické divadlo v Side a další.

Další fotografie ve Fotogalerii 2021/2022.

=============================================================

 

V sobotu 30. 4. 2022 žákyně třídy I.DK1 kombinovaného studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika neponechaly nic náhodě. Na výuku přišly stylově oblečené, připravené na večerní čarodějnický rej.

================================================================

 

EKO TÝDEN

Projekt Hrdá škola - eko týden pojala každá třída po svém. Kosmetičky v rámci odborného výcviku předvedly líčení s ekologickými materiály a s ekologickou tematikou. Maturitní 2. ročník navštívil zdejší minizoo při DDM Mladá Boleslav a přinesl pochutiny pro zvířátka, nasušené pečivo, mrkev a jablíčka. Gymnazisté sázeli bylinky a rostlinky, kterými později vyzdobí parapety školy, také se zapojili do projektu Živá Boleslav, který připravilo Ekocentrum Mladá Boleslav. Celá škola přispívá k ekologii tříděním odpadů.

================================================================

 

Mladoboleslavský Ámos

Dne 30. 03. 2022 se konalo předávání ocenění mladoboleslavským pedagogům Mladoboleslavský Ámos v atraktivních prostorech leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi..

Hlasováním žáků naší školy byla nominována učitelka Mgr. Barbora Petrovická, která své ocenění převzala z rukou představitelů města.

Srdečně blahopřejeme!

================================================================

 

Ze školky do pohádky

I takhle může vypadat divadlo. Žáci 2.ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravují divadelní představení pod názvem Ze školky do pohádky, se kterým plánují vystoupit v místních mateřských školách ke Dni dětí. Aktuálně vyrábí kulisy, masky a kostýmy.

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022

================================================================

 

RETRO DEN - 25. 3. 2022

Zažijte den jako v minulosti a přijďte v retro stylu do školy.

================================================================

 

Učební pedagogická praxe

Žáci 2. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika učí žáky Základní školy T. G. Masaryka prvním krůčkům na ledě.

Žáci 2. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika vedenou spontánní i řízené aktivity v mateřské škole.  

==================================================================

 

Spolupracujeme s Klubem PATHFINDER – pomoc ukrajinským dětem

Žáci Boleslavské soukromé střední školy a základní školy oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika a Kosmetické služby pomáhají ukrajinským dětem zapomenout na válku. Vymýšlí pro ně různé aktivity a hry. Největší odměnou je jim dětský smích.

==================================================================

 

Lyžařský kurz 2022 - Paseky nad Jizerou

================================================================

Hrdá škola - barevný týden v únoru

================================================================

 

ŠTĚSTÍ NEMOCNÝM - žáci tříd I.LD, II.PMP a IV.PPH se zapojili do této akce, pomohli s výrobou čtyřlístků pro štěstí

 

Dobrý den,

chtěla bych vám poděkovat, že jste se zapojili do akce "ŠTĚSTÍ NEMOCNÝM", pořádanou Dobrovolnickým centrem Klaudiánovy nemocnice.

Velké díky patří Vašim žákům, učitelům a všem, kteří vyrobili pacientům čtyřlístky pro štěstí. Všechny byly opravdu krásné a kreativní.

V pátek jsme s dobrovolníky obcházeli oddělení a přáli pacientům mnoho štěstí, dobré zdraví a brzký návrat do svých domovů.

Dle reakcí pacientů a personálu čtyřlístky splnily ten správný účel :).

Děkuji Vám a budu se těšit na další spolupráci.

Přeji hezké a veselé dny

Zde odkaz s pár fotografiemi: http://www.klaudianovanemocnice.cz/mezinarodni-den-nemocnych/d-2596/p1=1851

 

S pozdravem

Zuzana Kaftanová

Koordinátorka dobrovolnického centra   

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav  

V. Klementa 147
Mladá Boleslav, 29301
==================================================================

 

Leden - TEPLÁKOVÝ DEN -  Nejpohodlnější den v roce je tady! 

To byla pohodička!!!

Díky projektu Hrdá škola 22.ledna 2022 vedení školy povolilo vyměnit kalhoty, sukýnky a šatičky za pohodlné tepláky žákům ale i zaměstnancům. Byl totiž Teplákový den.

================================================================
 

Prosinec - měsíc dobrých skutků

V rámci projektu Hrdá škola byl prosinec vyhlášen jako měsíc dobrých skutků. Naši žáci navštívili různé instituce s dárky a přáními, aby udělali radost osamělým nebo nemocným lidem. Kadeřníci I.K předali drobné dárky a přání dobrovolnickému centru v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, potěší tak pacienty, kteří stráví vánoční svátky na nemocničním lůžku nebo v domácí péči. Druháci nakupili školní výbavu pro holčičku z dětského domova. Maturanti 1. ročníku zase potěšili stařenky v Domově seniorů v Jičíně a druháci lidi bez domova, kteří žijí v azylovém domě Naděje v Mladé Boleslavi a ještě matky a děti žijící v azylovém domě v Čejetičkách. Hezké je, že i když se původně jednalo o jednorázovou akci, většina tříd navázala dlouhodobou spolupráci. Další třídy mají své dobré skutky naplánované ještě do příštích dní.

================================================================

 

Baristický kurz

Ve dnech 09.12. – 10.12. 2021 se v budově praktické výuky ve Viničné ulici rozvoněla káva. Žáci z tříd 1.PMP, 2.PMP a 4. PPH, zde absolvovali dvoudenní baristický kurz. V úvodu se dozvěděli od lektora baristických kurzů Tomáše Zahradila zajímavosti o způsobu pěstování a pražení kávy i oblastech světa, kde se pěstuje. Další, ještě zajímavější část kurzu, byla zaměřena na praktickou přípravu kávy. Žáci si tak mohli vyzkoušet práci na profesionálních strojích a naučit se základy přípravy espressa i cappuccina. V závěru baristického kurzu absolvovali  vědomostní test, který všichni zvládli a obdrželi certifikát.

Více fotografí ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

Ve čtvrtek 09. 12. 2021 u nás probíhal Den otevřených dveří. Prodloužili jsme si mikulášskou atmosféru, a tak zájemce o studium vítali a provázeli Mikuláš, čert a anděl z řad žáků školy. Návštěvníky zajímal chod školy, výukové prostory i vybavení. Prohlédnout si mohli jak učebny pro teoretickou výuku, tak salóny pro praktickou výuku oboru Kadeřník a Kosmetické služby. Žáci představili jednotlivé obory a odpovídali na zvídavé otázky o výuce, o praxi i o pedagogickém sboru.. Rodiče i jejich ratolesti odcházeli spokojeni, ocenili příjemnou atmosféru a výřečnost žáků, jelikož dostali odpovědi na všechny dotazy.

================================================================

 

Mikulášská nadílka v Azylovém domě pro matky s dětmi

Dne 06.12 2021 žáci třídy II.PMP potěšili děti v azylovém domě pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi – Čejeticích mikulášskou nadílkou. Mikuláš, anděl i čert rozdávali těm nejmenším dětem sladkou odměnu, aby se jim tak zpříjemnila doba čekání na Ježíška. Na závěr si všichni společně zazpívali koledu, která navodila tu pravou vánoční atmosféru. Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

Mikuláš, čertík a anděl, žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, navštívili děti v Mateřské škole Laurinka.

================================================================

 

Žáci II. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se zapojili aktivně do vzdělávacího programu pro mateřské školy v DDM Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav.

================================================================

 

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Naši žáci se ve světe rozhodně neztratí. Prokázali to ve školním kole olympiády v anglickém jazyce, která proběhla dne 25.11.2021. Úroveň písemného i ústního projevu byla velmi vysoká, rozdíly byly minimální. Na prvních pozicích se umístili žáci čtvrtého ročníku - Daniel Kubart, Tereza Pánková a Jakub Holec, kteří si své jazykové dovednosti prověřili a posílili na zahraniční stáži v Turecku. Všichni tři budou naši školu reprezentovat v meziškolním kole olympiády, a to na sesterské škole v Praze - Řepích. Držíme jim palce. Další foto ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

„Movie night“. To bylo ústředním tématem stužkovacího večírku tříd IV.KOS a IV.PPH. Salonek se hemžil postavami z filmů a pohádek. U jednoho stolu si povídali farář s pirátem z Karabiku a víla Zvonilka. O zábavu se postarali klaun a šašek, na život a zdraví dohlížela zdravotní sestra. Aby vše šlapalo, to si vzaly na triko Mavis a sestra v akci. Setkání bylo velmi zdařilé a všichni si to užili. Zmiňované ale i další postavičky si můžete prohlédnout ve fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

BURZY ŠKOL V ŘÍJNU A LISTOPADU 2021 - NYMBURK, MLADÁ BOLESLAV, SEMILY A MĚLNÍK  

VELETRH ŠKOL v NYMBURKU SE KONAL 14. 10. 2021 v prostorách SOŠ a SOU Nymburk. 

Tradiční přehlídka středních škol byla určena vycházejícím žákům ZŠ, jejich rodičům a dalším zájemcům. Věříme, že i žáci naší školy přispěli ke zdárnému průběhu veletrhu a poradili žákům ZŠ s výběrem vhodné školy.

 

POVĚZ MI, KAM NA STŘEDNÍ

Parlament mládeže Mladá Boleslav pořádal v Mladé Boleslavi burzu středních škol s názvem "Pověz mi, kam na střední?", která se konala dne 26. 10. 2021 v Pluhárně, v areálu Průmyslové školy v Mladé Boleslavi. Pozvány byly deváté ročníky všech mladoboleslavských základních škol. Žáci ZŠ se seznámili s možnostmi studia na SŠ v regionu Mladá Boleslav.

 

26. ROČNÍK BURZY STŘEDNÍCH ŠKOL V Kulturním Centru Golf Semily p.o.

Tradiční burza SŠ a pracovních příležitostí se konala dne 9. 11. 2021. V místě byly prezentovány jednotlivé střední školy a jejich obory.

 

VELETH ŠKOL VZDĚLÁVÁNÍ 2021, Masarykův kulturní dům Mělník

Pozvány byly ZŠ a SŠ z okresů Mělník, Mladá Boleslav, Praha východ a okolí. I zde žáci naší školy prezentovali obory vzdělávání, které nabízíme  pro školní rok 2022/2023.

================================================================

 

DEN ŠÍLENÝCH ÚČESŮ

Ve středu dne 10. listopadu 2021 se naše škola zúčastnila v rámci projektu Hrdá škola DNE ŠÍLENÝCH ÚČESŮ. 

Žáci i učitelé popustili svou fantazii a vymysleli co nejoriginálnější účesy, které zaručeně každého pobavily. Originalitu účesů můžete posoudit ve Fotogalerii 2021/2022.

================================================================

 

BÍLÁ PASTELKA

Dne 12.10.2021 se uskutečnila celorepubliková charitativní akce Bílá pastelka. Jedná se o sbírku, kterou organizuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.). SONS ČR byla založena v roce 1996 a je spolkem hájícím práva a zájmy nevidomých a zrakově postižených osob v ČR. Do sbírky se zapojili i  žáci a zaměstnanci naší školy, jednak výpomocí při prodeji bílých pastelek a jednak finančním příspěvkem.

================================================================

 

ODPADIÁDA

Témata o odpadech, odpadovém hospodářství již delší dobu rezonují i v naší společnosti. Společnost Omnis Olomouc, a.s. pořádá na toto téma aktivity pro žáky základních škol v různých městech České republiky. 05.10.2021 proběhla v parku Výstaviště v Mladé Boleslavi akce Odpadiáda. Pro žáky byla připravena stanoviště s různými úkoly. Na organizaci Odpadiády participovali i žáci naší školy.

================================================================

 

ADAPTAČNÍ KURZ 2021 - ČESKÝ KRUMLOV

Od neděle 05.09.2021 do čtvrtka 09.09.2021 jsou žáci prvních ročníků v Českém Krumlově na adaptačním kurzu. Pedagogové objednali krásné počasí a připravili bohatý program, jehož cílem je stmelení kolektivu třídy a třídního učitele, poznání nových kamarádů a získání nových zážitků. 

Více fotografií ve Fotogalerii 2021/2022.

========================================================

Seznámení s kosmetikou FOR LIFE pro 1. ročníky oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY

Dne 1. 10. 2020 se konalo ve školním kosmetickém salónu seznámení s firmou FOR LIFE a jejími přípravky, s kterými budou žákyně pracovat na odborném výcviku.

============================================================

 

OCENĚNÍ Mladoboleslavský Ámos

Dne 23. 09. 2020 se v mimořádném termínu konalo předávání ocenění mladoboleslavským pedagogům Mladoboleslavský Ámos v historické budově Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav. Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi byla tato slavnost o poznání kratší, bez přítomnosti blízkých a přátel a bez doprovodného programu.

Hlasováním žáků na jaře letošního roku byla z naší školy nominována učitelka Bc. Zuzana Myšíková, která své ocenění převzala z rukou představitelů města a Škody Auto.

Srdečně blahopřejeme!

 

Další foto viz ve FOTOGALERII 2020/2021

============================================================

 

ADAPTAČNÍ DEN ŽÁKŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ

Dne 03. 09. 2020 žáci prvních ročníků absolvovali jednodenní adaptační výlet zaměřený na  historii města Mladé Boleslavi. Žáci tak měli možnost seznámit se nejen s městem, ve kterém budou studovat na střední škole, ale i se svými spolužáky a třídními učiteli.

 

 

Další foto viz ve FOTOGALERII 2020/21

============================================================

 

AKCE, KTERÝCH JSME SE ZÚČASTNILI

Černá kavárna

Žáci 1. a 2. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se začátkem března zúčastnili programu v Domě dětí a mládeže Na Výstavišti. Zde navštívili také "Černou kavárnu". Vlastní prožitky uplatní ve výuce předmětu Speciální pedagogika.

 

Fotografie ve fotogalerii 2019/2020

Přednáška pro obor Kosmetické služby

Přednáška s prezentací profesionálních lymfodrenážních přístrojů Ballancer se uskutečnila dne 26. 2. 2020 v kosmetickém salonu naší školy. Žáci se seznámili s nejnovějšími produkty, které lze využít pro profesionální ošetření do wellness, masážních salonů, kosmetických salonů, klinik estetické péče nebo do sportovních klubů.

 

Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020

Ve dnech 20. - 22. 2. 2020 se konal Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020 pořádaný na Výstavišti v Lysé nad Labem jako aktivita projektu IKAP. Každá škola měla k dispozici stánek se základním vybavením. Školy připravily krátké prezentace oborů, které se v nich vyučují.

Byla vyhlášena Soutěž o nejlepší prezentaci školy a oboru, jež byla hodnocena porotou složenou ze zástupců firem, KHK a KÚ. Naše škola, Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o.,, se umístila na krásném 5. místě z 20 zúčastněných škol. Děkujeme žákům oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, Kosmetické služby, Hotelnictví a turismus a Kadeřník za vzornou reprezentaci školy.

 

Foto z veletrhu VZDĚLÁVÁNÍ 2020 naleznete ve fotogalerii 2019/2020

 

Meziškolní soutěž v anglickém jazyce

Ve středu 29. 1. 2020 se konala soutěž v anglickém jazyce mezi žáky Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o., a Pražské taneční konzervatoře a střední odborné školy, s.r.o. Soutěže se celkem zúčastnilo osm žáků, kteří prokazovali znalosti jak z oblasti písemné, tak ústní i poslechové.

První tři místa obsadili:

1. David Mačalík (Obchodní akademie Praha)

2. Jakub Holec (obor Hotelnictví, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ)

3. Daniel Kubart (obor hotelnictví, Boleslavská soukromá SŠ a ZŠ)

 

Všem žákům děkujeme za účast.

Foto naleznete ve fotogalerii 2019/2020

 

MATURITNÍ PLES 18. 1. 2020

viz Fotogalerie 2019/2020

 

 

Návštěva Černé kavárny

Jak se cítí lidé, kteří jsou nevidomí, si vyzkoušeli žáci třídy I.LD.

Dne 15.01. 2020 se v DDM Mladá Boleslav  konala akce s názvem Černá kavárna. Žáci naší školy měli možnost zahrát si hry upravené pro nevidomé, zkusit si orientaci v prostoru a vžít se tak do situací, které musí každodenně překonávat nevidomý člověk. Na závěr žáci absolvovali pohoštění v Černé kavárně, kde současně probíhala beseda s nevidomou osobou. 
   

 

Občerstvení návštěvníkům vernisáže

Dne 16.01. 2020 se konala v kaktusovém skleníku Ekocentra Zahrada DDM Mladá Boleslav vernisáž výstavy fotografií Davida Kozáka s názvem "Z očí do očí". Žáci studijního oboru Hotelnictví připravili pro návštěvníky vernisáže občerstvení a zajišťovali během akce obsluhu u nabídkového stolu.

 

 

 

Adventní zájezd

Dne 12. 12. 2019 naše škola pořádala adventní zájezd do Drážďan. Součástí programu byla prohlídka historické části města a návštěva tradičních adventních trhů.

Více ve fotogalerii 2019/2020

 


 

Mikuláš v MŠ Laurinka

Žáci II. ročníku obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se zhostili svých rolí v Mateřské škole Laurinka na výbornou. Více fotografií ve fotogalerii

 

Soutěž v anglickém jazyce

 1. Dne 28. 11. 2019 se na naší škole konala soutěž v anglickém jazyce, jíž se zúčastnilo 10 žáků. Soutěžící museli prokázat znalosti jak z oblasti písemné, tak ústní i poslechové. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:
 2. 1. místo - Daniel Kubart, obor Hotelnictví
 3. 2. místo - Natálie Horáková, obor Kosmetické služby
 4. 3. místo - Vendula Fabianová a Anežka Tichá, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 5.  

______________________________________________________________________
Žákyně III. ročníku, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, se zúčastnily charitativní akce "Bílá pastelka".

BOLESLAVSKÝ MAJÁLES 5/2019 dne 7. 5. 2019 foto viz Fotogalerie 2018/2019

DEN ŘEMESEL V ZŠ KOSMONOSY dne 10. 5. 2019 foto viz Fotogalerie 2018/2019

_____________________________________________________
DIVADELNÍ  PŘEDSTAVENÍ

Žákyně Boleslavské soukromé střední školy a základní školy, s.r.o. -  obor "Předškolní a mimoškolní pedagogika" udělaly radost  dětem z Mateřské školy Laurinka Mladá Boleslav. Nacvičily pohádku pod vedením pí učitelky Kučerové, kterou předvedly za velikého zájmu malých diváků.

Příští týden se mohou na pohádku těšit děti i z dalších mateřských škol v Mladé Boleslavi, například ve speciální mateřské škole.

___________________________________________________________________________________

Nový školní sbor

Na vědomost se dává, že pan učitel z hor, rozhodl se založiti nový školní sbor. Pokud zpívat neumíte, nebo snad strach máte, přijďte taky, na nějaký nástroj si zahráte.
Kultura ve škole vzkvétá. Vrcholí přípravy na maturitní ples a končící ročníky vymýšlí, jak tuto událost co nejvíce ozvláštnit. Vedle toho byl v říjnu založen nový školní sbor, který funguje pod vedením Bc. Štěpána Růžičky, DiS.
První setkání proběhlo 17. 10. 2018, sešlo se sice jen několik párů studentů, ale věříme, že účast ještě naroste. Ve školním sboru chceme především rozvíjet hudební schopnosti účastníků a podporovat jejich kreativitu. Zároveň má sbor sloužit k širšímu pochopení hudebních žánrů a rozvoji předpokladů studentů pro veřejné vystupování.
Přesné termíny následujících setkání jsou ještě v jednání a závisí na časových možnostech nových zájemců, neváhejte proto kontaktovat výše jmenovaného „sbormistra“ školního sboru pro bližší informace. První vystoupení školního sboru je očekáváno v předvánočním čase, tak sledujte naše stránky, ať vám nic neunikne.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratulujeme! - foto ve Fotogalerii 2017/2018

13. 4. 2018 se v Lysé nad Labem konal 18. ročnik soutěže AVANTGARDA 2018 na téma „ První republika“. Z 22 soutěžících žáků z různých škol Středočeského kraje jsme získali první dvě místa.

Poděkování též patří vyučující odborného výcviku Jitce Šoltýsové, která jim pomáhala s přípravou, ale především rodičům, kteří své děti podporují v profesním rozvoji.
_________________________________________________________________________________

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.