Kotva

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23


KRITÉRIA přijímacího řízení  oboru PMP pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. 1. 2022.


- do čtyřletých oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika 

- do pomaturitních oborů Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní a kombinovaná forma vzdělávání