Kotva

Pedagogický sbor školy


Učitelé:
itul Jméno e-mailová pracovní šk. telefon kabinet
Mgr. Drahokoupilová Zdeňka

zdenka.drahokoupilova@bossmb.cz

 

326 103 111 VK 2.patro
Mgr. Foučková Alena

alena.fouckova@bossmb.cz

 

326 103 105 VK 1.patro
Mgr. Herdová Hana hana.herdova@bossmb.cz 326 103 105 VK 1.patro
Mgr. Hudečková Dana

dana.hudeckova@bossmb.cz

 

326 103 111 VK 2.patro
  Jiráň Tereza tereza.jiran@bossmb.cz 326 103 105 VK 1.patro
Ing.  Kávová Daniela

daniela.kavova@bossmb.cz

 

   
Mgr. Kosinová Stanislava

stanislava.kosinova@bossmb.cz

 

326 103 108 MK 2.patro
Mgr. Kozáková Alena

alena.kozakova@bossmb.cz

 

326 103 109 MK 1.patro
  Kučerová Petra

petra.kucerova@bossmb.cz

 

326 103 105 VK 1.patro
Mgr. Kvasnička František

frantisek.kvasnicka@bossmb.cz

 

326 103 105 VK 1.patro
Bc. Myšíková Zuzana

zuzana.mysikova@bossmb.cz

 

326 103 111 VK 2.patro
Bc. Nováková Blažena

blazena.novakova@bossmb.cz

 

326 103 109 MK 1.patro
Mgr. Obdržálková Markéta

marketa.obdrzalkova@bossmb.cz

 

326 103 105 VK 1.patro
Bc. Petrovická Barbora

barbora.petrovicka@bossmb.cz

 

326 103 109 MK 1.patro
Mgr.  Pleskotová Fricová Ivana

ivana.pleskotova@bossmb.cz

 

326 103 109 MK 1.patro
MgA. Pupík Rellichová Magdalena magdalena.pupik.rellichova@      bossmb.cz 326 103 105 VK 1.patro
  Ráčková Marika

marika.rackova@bossmb.cz

 

326 103 105  326 320 516 VK 1.patro
Mgr. Simon Karel

karel.simon@bossmb.cz

 

326 103 111 VK 2.patro
  Suchý Tomáš

tomas.suchy@bossmb.cz

 

326 103 111 VK 2.patro
  Šoltýsová Jitka

jitka.soltysova@bossmb.cz

 

326 103 105  326 103 106 VK 1.patro
Ing. Vaněk Jaroslav

jaroslav.vanek@bossmb.cz

 

326 103 111 VK 2.patro
Bc.  Vojtková Ladislava

ladislava.vojtkova@bossmb.cz

 

326 103 105 VK 1.patro
Mgr. Wienerová Eva

eva.wienerova@bossmb.cz

 

326 103 108 MK 2.patro
Mgr.  Zakonovová Gabriela

gabriela.zakonovova@bossmb.cz

 

326 103 105 VK 1.patro

 

 

Sekretariát školy: Jana Knížková

email: jana.knizkova@bossmb.cz 

email: info@bossmb.cz 

 

Učitelé ODV: Kadeřnictví, Viničná ulice, tel: 326 320 516, 326 103 110

Hájková Radka
Ráčková Marika
Fidrmucová Monika
Hořáková Kateřina

radka.hajkova@bossmb.cz

marika.rackova@bossmb.cz

monika.fidrmucova@bossmb.cz

katerina.horakova@bossmb.cz

 

 

Učitelé ODV: Kosmetika, Viničná ulice, tel: 326 103 106

Šoltýsová Jitka              jitka.soltysova@bossmb.cz

Holubová Adéla           adela.holubova@bossmb.cz