Kotva

Studijní obory - čtyřleté denní


     Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Školní vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kód: 75-31-M/01
 
 

 

 

Upoutávka na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika zde

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času, ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Také jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, s výjimkou školských zařízení, ve kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2), zákona č.563/20004 Sb. o pedagogických pracovnících, vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotních a zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolvent tohoto oboru je  dobře přípraven pro další  pedagogické  studium na vysoké škole.

  • Souvislou pedagogickou praxi žáci absolvují v mateřských školkách, ve speciálních mateřských školkách, školních družinách a mimoškolních zařízeních.
  • Odbornou  pedagogickou  praxi  žáci  vykonávají  také ve školním  zařízení  pro  péči  o děti předškolního věku.
  • Dojíždějící žáci mohou praxi vykonávat v místě bydliště na základě smlouvy.
  • Vyjádření ministryně školství k vysokoškolskému vzdělávání učitelů MŠ - ke stažení zde  (Velikost: neznámá)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.