Kotva

Pomaturitní obory - denní studium, dvouleté


Dvouleté zkrácené denní pomaturitní studium

Pro absolventy, kteří již mají maturitní zkoušku škola nabízí tento obor ukončený maturitní zkouškou:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód: 75-31-M/01)
  •  

Předpoklady k přijetí:

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zájem o zvolený obor
  • zdravotní způsobilost, potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

 

Výhody:    

  • studujete jen odborné předměty
  • studium zahrnuje velký podíl praxe
  • možnost studijní odborné stáže v zahraničí a získání Europassu
  • za pouhé dva roky získáte další profesní  kvalifikaci      

 

Dvouleté zkrácené denní pomaturitní studium je vhodné pro studenty, kteří již mají maturitu a chtějí si rozšířit odbornost. Žáci studují jen profilové předměty. Studium je rozděleno do tří dnů teoretické výuky a dvou dnů učební praxe studovaného oboru.

 

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - žáci konají maturitní zkoušku (MZ) z  předmětů: pedagogika, psychologie a obhajují maturitní práci z didaktiky pedagogických činností. Nepovinně volitelným předmětem je speciální pedagogika.

 

Roční školné pro školní rok 2022/2023: 23 000 Kč

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů.

 
 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.