Kotva

Pomaturitní obory - denní studium, dvouleté


Dvouleté zkrácené denní pomaturitní studium

Pro absolventy, kteří již mají maturitní zkoušku škola nabízí tento obor ukončený maturitní zkouškou:

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód: 75-31-M/01)
  •  

Předpoklady k přijetí:

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • zájem o zvolený obor
  • zdravotní způsobilost, potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

 

Výhody:    

  • studujete jen odborné předměty
  • studium zahrnuje velký podíl praxe
  • možnost studijní odborné stáže v zahraničí a získání Europassu
  • za pouhé dva roky získáte další profesní  kvalifikaci      

 

Dvouleté zkrácené denní pomaturitní studium je vhodné pro studenty, kteří již mají maturitu a chtějí si rozšířit odbornost. Žáci studují jen profilové předměty. Studium je rozděleno do tří dnů teoretické výuky a dvou dnů učební praxe studovaného oboru.

 

Obor předškolní a mimoškolní pedagogika - žáci konají maturitní zkoušku (MZ) z  předmětů: pedagogika, psychologie a obhajují maturitní práci z didaktiky pedagogických činností. Nepovinně volitelným předmětem je speciální pedagogika.

 

Roční školné pro školní rok 2022/2023: 22 000 Kč

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů.