Kotva

Kombinované studium dvouleté pomaturitní


KOMBINOVANÁ STUDIA - rozvrh hodin a rozřazení do I. ročníku ve š. r. 2024/2025

 

ROZŘAZENÍ DO TŘÍD I. ročníku, šk. rok 2024/25, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě - zde (Velikost: 268.02 kB) (Velikost: 194.12 kB) (Velikost: 194.12 kB) (Velikost: 503.9 kB)

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě 

1. ročník, třídy I.DK1, I.DK2 a I.DK3 - zde (Velikost: 517.48 kB) 

 

ROZVRH HODIN, obor PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, dvouleté studium v kombinované formě   

2. ročník, třídy II.DK1, II.DK2 a II.DK3 - zde (Velikost: 520.27 kB) 

 

================================================================

 

Dvouleté kombinované studium - POZOR ZMÉNA - od školního roku 2022/2023 je možné studovat pouze dvouleté studium v kombinované formě!! Jednoleté studium v kombinované formě je zrušeno.

 

Vyučovací předměty pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – pomaturitní kombinované studium

Název vyučovacího předmětu

Zkratka

Pedagogika

PED

Psychologie

PSY

Speciální pedagogika

SPE

Hudební a pohybová výchova

HAM

Výtvarná výchova s metodikou

VYM

Osobnostní a dramatická výchova

OSV

Hra na hudební nástroj

HRA

Literární praktikum

LPR

Učební pedagogická praxe

UPR

Odborná pedagogická praxe - souvislá

 

Dvouleté kombinované studium:

Učební plán tříd I.DK a II.DK  zde (Velikost: neznámá)

 

Studium je rozložené do dvou let a bude probíhat víkendovou formou, a to jeden víkend v měsíci.

Školné pro 1. ročník š.r. 2024/2025:  dvouleté studium – za jeden školní rok  60.000,- Kč 

 

Informace a organizace studia pro žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kombinovaná forma vdělávání

 


Celková kapacita pro kombinované studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika je celkem 220 žáků.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.