Kotva

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25


Informace k postupu uchazeče o studium na SŠ – odvolání proti nepřijetí ke studiu na střední školu a možnosti v druhém kole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo stručnou informaci o možnosti odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu a leták k druhému kolu přijímacího řízení.

 

 • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od rozhodnutí (tj. do 20. května 2024).  • Odvolat se proti rozhodnutí ředitele školy může každý uchazeč.  
 • Odvolání není možné podat přes DiPSy. Odvolání se podává řediteli školy, a to datovou  schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním.  • Smysl dává odvolání proti nepřijetí na prioritnější školu v případě chyb ve správním řízení,  např. špatný součet bodů za jednotlivá kritéria či záměna pořadí kvůli shodě jmen dvou  uchazečů.  
 • Smysl nedává odvolání pro případ uvolnění míst, jelikož uvolněná místa je možné obsazovat  až na základě druhého kola přijímacího řízení.  
 • Smysl také nedává odvolávat se v případě méně prioritní školy, kdy je uchazeč přijat na  prioritnější školu.

 

Více zde (Velikost: 298.19 kB)

 

================================================================

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, kombinované studium

ke stažení zde (Velikost: 82.38 kB)

 

obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-431-M/01, denní studium

ke stažení zde (Velikost: 138.67 kB)

 

 

================================================================

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímáme žáky do 2. kola přijímacího řízení.

 

================================================================

 

PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH OBORECH NALEZNETE V ZÁLOŽCE "STUDIUM".

 

1. KOLO  - Přihlášky budeme přijímat od 1.2.2024 

PMP DENNÍ STUDIUM

KRITÉRIA přijímacího řízení  do čtyřletého oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2024/2025  ZDE (Velikost: 296.57 kB)

 

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Z technických důvodu změna u termínů školní přijímací zkoušky (PMP denní studium):

řádný termín :            9.  - 10. 4. 2024

náhradní termín:        23. 4. 2024

Adresa ŠPZ:                nam. Míru 48

 

 1. -  Uchazeč si přinese vlastní výrobek a minimálně dvě kresby, aby prokázal estetické cítění a  výtvarnou dovednost;
 2. -  Uchazeč zazpívá připravenou píseň, event. se doprovodí na hudební nástroj (není podmínkou);
 3. -  Jazyková gramotnost a výslovnost bude ověřena přečtením krátkého textu (pohádky, povídky). Hodnotícím kritériem bude též přednes a  výslovnost.
 4. -  Všeobecný přehled, dokladující studijní předpoklady prověří komise pohovorem o  situaci ve světě a v ČR;
 5. -  V případě, že se uchazeč zúčastnil soutěží nebo mimoškolních činností – doloží je diplomy;

 

 Předpokládaný časový limit pro školní přijímací zkoušku je cca 15 -20 min.

 

 

 

PMP KOMBINOVANÉ STUDIUM

KRITÉRIA přijímacího řízení  do dvouletého pomaturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, kombinovaná forma vzdělávání, pro školní rok 2024/2025 ZDE (Velikost: 112.98 kB)

 

 

 

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu  www.prihlaskynastredni.cz ZDE. 

V sekci "Pro rodiče a žáky"  ZDE. znaleznete detailní informace jak podat přihlášku i informace k jednotlivým kolům přijímacího řízení.

 

 

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 

 • -  Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 • -  Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 • -  Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.
 •  

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

 

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

 

Přihlášku (Velikost: 26.95 kB), lékařský posudek (Velikost: 20.8 kB) a další formuláře naleznete na webu www.prihlaskynastredni.cz ZDE.

 

 

Od 1. února do 20. února 2024 - podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

Podáváte přihlášky nově popsanými způsoby.

 

 

UPOZORŇUJEME
Pokud uchazeč podá přihlášku v listiné (papírové) podobě, bude 1. školou v pořadí (uvedené na přihlášce) zadán do systému DIPSY nejprve 21.2.2024.
DOPORUČUJEME podávat přihlášky ONLINE. 

 

 

 

 

PLATNÉ PRO

- denní formu vzdělávání - čtyřletý obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

- kombinovanou formu vzdělávání - dvouletý pomaturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

==================================================================

 

PLATBA ŠKOLNÉHO

 

Čtyřletý obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, denní forma vzdělávání

Školné:  30.000 Kč / školní rok

 

Dvouletý pomaturitní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, kombinovaná forma vzdělávání

Školné:  60.000 Kč / školní rok

 

 

1. ročníky - platba při podpisu smlouvy 

2. - 4. ročníky -  platba nejpozději do 15. 6. na následující školní rok 

 

Školné lze uhradit buď v hotovosti na sekretariátu školy na adrese Viničná 463, Mladá Boleslav nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet školy 5061105060, kód banky 5500. Rodné číslo žáka uveďte jako variabilní symbol a do poznámky vepište jméno a příjmení žáka / žákyně.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.